Een stem naar je hart

Vorige week sprak ik met Wim Wildeboer af op Ons Pand om het met hem te hebben over het boekje dat hij recentelijk uitbracht: ‘Wat Stem Jij?’ Het is een boekje dat ik, en ongetwijfeld velen van u met mij, meer dan ééns gezien en/of doorgespit heeft; een exemplaar vindt namelijk zijn vaste rustplaats op de statafel aan de Haddingestraat 10. Ik moet zeggen dat ik uitkeek naar het gesprek, deels omdat de heer Wildeboer in de jaren 70 de jongste wethouder was in een legendarisch Gronings college, maar vooral omdat de gedachte die achter het boekje schuilt een gedachte is die ik deel.

Als ik naar mijn eigen niet politiek-geïnteresseerde vrienden kijk, merk ik het: als ze stemmen, stemmen ze op oneliners en niet op de ideologie die achter de partij schuilt die de oneliners formuleert. Dit heeft tot gevolg dat ze hun stem vaak niet gebruiken om hun eigen stem daadwerkelijk te representeren.

Dat is wat Wildeboer wil voorkomen: hij richt zich in het boekje direct op de 800.000 nieuwverworven kiesgerechtigden bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen en wil ervoor zorgen dat zij goed ingelicht de verkiezingen ingaan. De inhoud van het boekje is, zoals hijzelf aangeeft, ook bestemd voor andere zwevende kiezers of mensen die overwegen anders te stemmen dan voor hen gebruikelijk is.

Wildeboer werd zelf in 1974 wethouder voor de Politieke Partij Radikalen (PPR), in een college met de Partij van de Arbeid (PvdA) en de Communistische Partij van Nederland (CPN) te Groningen. Zoals hij zelf aangeeft overviel die aanstelling hem omdat hij had zich er niet op voorbereid en ambieerde de functie niet uitzonderlijk. Toen de PPR opging in GroenLinks, besloot hij zich uit onvrede over die partij aan te sluiten bij de PvdA, waarvoor hij in Groningen voorzitter van de kandidaatstellingscommissie en het bestuur werd.

Het boek ‘Wat stem jij?’ noemt Wildeboer, in combinatie met de online routestemmer (te vinden op www.routestemmer.nl) een handreiking bij het stemmen. In de zes hoofdstukken die het boek rijk is, worden vele relevante zaken besproken die bij het uitbrengen van een stem tijdens verkiezingen gewichtig zijn, in simpele taal besproken. Aan de hand van de vijf verschillende politieke verkiezingen waar de lezer zich mee bezig moet houden: de landelijke verkiezingen, de provinciale verkiezingen, de gemeentelijke verkiezingen, de Europese verkiezingen en de waterschapsverkiezingen, worden bijkomstigheden besproken, gevolgd door het laatste hoofdstuk: na de verkiezingen. Onderwerpen die in de hoofdstukken aan bod komen zijn, uiteraard, de politieke partijen, maar ook de rol van de media, de Stemwijzer, het ‘Griekse drama,’ de vluchtelingencrises en coalitievorming.

Onderwerpen als degene die hierboven besproken worden bieden informatie, meningen en nuance. Wat toch het belangrijkst blijft in het boekje is, voor mij, de uitleg die gegeven wordt over de politieke partijen die ons land rijk is. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen linkse, liberale, christelijke en één issue partijen, gevolgd door afsplitsingen, waar bijvoorbeeld de PVV onder valt. De sub kopjes geven een duidelijk overzicht van de verschillende stromingen die er zijn, en de verschillen die bestaan tussen de partijen die die stromingen aanhangen.

Al met al biedt het boekje informatie die de eerste jaren haar relevantie niet zal verliezen en een handige ‘kieswijzer’ die leidt tot bezinning bij het uitbrengen van een stem en het formuleren van standpunten. De bondige informatie legt bij vele onderwerpen de basis voor het genuanceerd ontwikkelen van een eigen mening. Voor mij blijft het meest belangrijke dat in het boek besproken wordt de politieke partijen. Jongeren blijven hen en hun standpunten altijd het lastigste vinden bij het uitbrengen van een succesvolle stem. Ondanks de kleine meningsverschillen die ik met Wildeboer heb als het gaat om bijvoorbeeld de rol van christelijke partijen in ons land, zou ik het boek aan iedere jongere aanraden.
5 juli 2016

Auteur

Categorieën: Algemeen, Cultuur

Jonge Socialisten in de PvdA