Jonge Socialisten: Misplaatst woningbouwbeleid dupeert jonge kinderen

De Jonge Socialisten in Groningen reageren geschrokken en vol afschuw op het artikel ‘Overleven op acht vierkante meter’ dat het NRC Handelsblad woensdag jongstleden publiceerde. Hierin wordt het geval van een jong gezin dat noodgedwongen en onder erbarmelijke omstandigheden op een klein bootje moet bivakkeren aangehaald. Er wordt vermeld dat het gezin, omvattende onder anderen drie minderjarigen, uit hun huurhuis in de wijk Vinkhuizen werd gezet, nadat er hennep was gevonden.

De Jonge Socialisten in de stad horen het verhaal met enorm ongenoegen aan. Ze vinden het niet alleen moreel onacceptabel, maar wijzen ook op de gerechtelijke afdwaling van het besluit.

“Om te zien dat het koelbloedig op straat zetten van een jong gezin moreel totaal onaanvaardbaar is, hoeft men geen heilige te zijn. Het is bijzonder schadelijk voor de gemoedstoestand en ontwikkeling van het kind en een pijnlijk ervaring die in het geheugen gegrift zal staan. Juridisch gezien heeft het besluit echter ook geen voet om op te staan. Het door Nederland geratificeerde ‘Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten,’ meldt namelijk: ‘De Staten die partij zijn bij dit Verdrag erkennen het recht van een ieder op een behoorlijke levensstandaard voor zichzelf en zijn gezin, daarbij inbegrepen toereikende voeding, kleding en huisvesting, en op steeds betere levensomstandigheden.’ De gammele boot, waar zij zichzelf in voorzien hebben, valt in de verste verte niet onder het begrip ‘huisvesting,” aldus voorzitter Rico Tjepkema.

Voor het gezin is het nu, gelukkig, goed afgelopen. De kwestie geeft echter wel één van de structurele problemen aan in het beleid van de sociale woningbouw, wat in de komende maanden weer besproken zal worden, zeggen de jongeren.

“Dat het geen onvoorwaardelijke rozengeur en maneschijn is in de sociale woningbouwsector is geen geheim. Wijken zijn toe aan vernieuwing en het aanbod aan sociale huurwoningen is vaak te klein. In omvang kleine, maar schrijnende kwesties als deze leggen daar weer een accent op. Hier ligt een opdracht voor de lokale politiek, maar we zijn blij dat we ons vertrouwen kunnen stellen in een aantal constructief denkende partijen,” stelt Tjepkema.

Categorieën: Uncategorized

Jonge Socialisten in de PvdA