Jonge Socialisten: Niet meer belet door gescheiden toilet

Gescheiden toiletten hebben hun beste tijd gehad. Dat vinden de Jonge Socialisten Groningen. Zij pleiten voor algemeen toegankelijke openbare toiletten, door de scheiding tussen toiletten voor mannen en vrouwen eruit te halen. Dit zou de wensen van vele mensen in onze samenleving tegemoetkomen, die zoekende zijn naar erkenning.

Volgens de Jonge Socialisten gaat het hier om een groep mensen die voelt dat ze geboren zijn in een lichaam waar ze zich niet prettig in voelen. Veel aspecten van de samenleving zijn ingedeeld naar de scheidslijn tussen de man en de vrouw. Hierdoor vormen er zich voor bijvoorbeeld transgenders vaak kleine maar toch pijnlijke problemen in het dagelijks leven. Voorzitter Rico Tjepkema: ‘Door de strikte verdeling tussen man en vrouw in onze samenleving, wordt deze groep mensen dagelijks geconfronteerd met hun twijfels. Dat dit in de openbare ruimte plaatsvindt, maakt dit extra lastig voor hen.’

De Jonge Socialisten zien in dat problemen in de samenleving met betrekking tot seksualiteit vaak voortvloeien uit de sociale constructie die aangehangen wordt. Het maatschappelijk debat over hoe wij de hierboven genoemde groep mensen tegemoet kunnen komen kan soms lastig in elkaar steken, zeker als het gaat om gewichtige kwesties als de aanduiding van sekse op het persoonsbewijs. ‘In dit geval, bij het weghalen van de scheiding van toiletten, is de maatregel echter simpel, maar doeltreffend,’ aldus Tjepkema.

Zie hier het bericht op Nu.nl.

 

Schrijver

Categorieën: Algemeen, Diversiteit & Emancipatie, Internationale Politiek

Jonge Socialisten in de PvdA