Jonge Socialisten: Wandelen in Gelkingestraat komt men duur te staan

Er moet actie ondernomen worden om de veiligheid van voetgangers en fietsers in de Gelkingestraat te garanderen. Dat vinden de Jonge Socialisten in Groningen. Volgens hen is het soms levensgevaarlijk om te voet of met de fiets in de straat tussen de Grote Markt en het Gedempte Zuiderdiep te verkeren. De riskante situatie wordt grotendeels veroorzaakt door de geringe breedte van de straat. Dit wordt mede in de hand gewerkt door de slechte afbakening van het looppad en het ontbreken van een fietspad, stellen ze.

‘Wat we zien is dat de situatie in de straat simpelweg te onveilig is op dit moment. De snelheid van bussen lijkt te hoog voor de inrichting van de straat. In een straat als deze, die aanzienlijk nauw is, waar de bus de volledige breedte inneemt en waar de stoep niet op significante wijze wordt gescheiden van de rijweg, kan het als snel tot gevaarlijke taferelen leiden,’ aldus voorzitter Rico Tjepkema.

De politieke jongerenorganisatie wijst hierbij ook op andere gegevens die de problematiek versterken. Zo kan het lastig zijn voor buschauffeurs om voetgangers te spotten die de straat via een zebrapad oversteken. Daarnaast maakt de straat deel uit van een druk uitgaansgebied, wat de mogelijkheid tot gevaarlijke situaties in de avond versterkt.

“Het gevaar kan voor buschauffeurs letterlijk uit onverwachte hoek komen, als uitgaand publiek de straat oversteekt of bewandeld. Door de invoering van de nieuwe route die bussen vanaf medio 2017 in de binnenstad rijden, worden de problemen grotendeels opgelost. Het is echter gewichtig dat er tot die tijd ook gepaste maatregelen genomen worden’ zegt Tjepkema

Categorieën: Uncategorized

Jonge Socialisten in de PvdA