Opinie: Rijksaanpak scheefwonen vraagt om tegengas gemeente

Digitaal CopyRood website

Dat er een tekort aan sociale huurwoningen in Nederland is, is wel bekend. “Scheefwoners”, bewoners van sociale huurwoningen met een te hoog inkomen voor zulke huisvesting, worden vaak als groot probleem in deze discussie genoemd. De regering zet hard in om deze mensen uit de sociale huurwoningen te krijgen. Nu lijkt het er op dat deze “call to battle” tegen de scheefwonerij ook in de Groningse gemeenteraad wordt gehoord. Maar is scheefwoners uit hun huizen zetten wel echt een duurzame oplossing voor huisvestingsprobleem? JS’er en raadslid voor de Groningse PvdA Maarten van der Laan heeft er zo zijn eigen kijk op.

Met de motie dashboard lijkt de D66 fractie in de Groningse raad haar messen te slijpen voor een discussie over scheefwonen.[1] In de commissievergadering over de prestatieafspraken benadrukte D66 eerder al liever naar het aantal scheefwoners te willen kijken dan het vergroten van de voorraad sociale huurwoningen. Wat mij betreft kiest D66 hier voor een opmerkelijke aanpak. Zeker gezien het feit dat de vraag naar sociale huurwoningen nu alleen maar zal toenemen door onder meer de komst van nieuwe Nederlanders. De oplossing zou wat ons betreft niet moeten liggen in het verder wegpesten van de huidige scheefwoners, deze groep wordt namelijk vanuit het kabinet al meer dan genoeg onder druk gezet. De oplossing voor het vraagstuk schuilt daarom – naast het vergroten van de voorraad sociale huurwoningen – in het bieden alternatieven, zodat deze doelgroep huurders kan doorstromen op de woningmarkt.

Maatregelen vanuit het Rijk

Een goede huurder mag je niet zomaar uit zijn huis zetten. Daarom introduceert minister Blok (VVD) de inkomensafhankelijke huurverhoging. Wie bijvoorbeeld meer dan 44.360 euro bruto op jaarbasis verdient kan een huurverhoging ontvangen van 4,6 procent vanaf juli 2016. Volgens journalist Peter Hendriks brengt Blok hiermee de boodschap “We kunnen jullie niet op straat zetten, maar we zien jullie liever vandaag dan morgen vertrekken.”[2] De rechter floot eerder de Belastingdienst terug bij het uitvoeren van Bloks plannen. De wettelijke basis ontbreekt namelijk voor het verstrekken van inkomensgegevens door de Belastingdienst aan de corporaties. Blok is nu bezig met het repareren van de juridische basis van zijn aanpak. Naar verwachting zal de Belastingdienst vanaf 1 juni 2016 weer beginnen met het afgeven van inkomensgegevens aan de verhuurders.[3]

Woningmarkt middeldure huur schiet tekort

Het is nu van belang om te kijken naar de mogelijkheden die de scheefwoner concreet heeft om door te stromen op de woningmarkt. De koopsector en de sociale huur worden in Nederland traditioneel intensief van subsidie voorzien. De reguliere huur is daarom door de geschiedenis heen een onderontwikkelde sector binnen de Nederlandse woningmarkt. Ook in Groningen schiet het aanbod van deze middeldure huurwoningen tekort. Het gaat hierbij om woningen met een huur tussen de zevenhonderd en duizend euro per maand. De scheefwoner is aangewezen op dit huursegment, zeker nu de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de steeds strengere banken het verkrijgen van een hypotheek steeds moeilijker maakt. Verdere ontwikkeling van de middeldure huursector voldoet dus aan een groeiende behoefte woningmarkt in het algemeen en kan bovendien de doorstroom vanuit de sociale huur verbeteren.

Stimulering van de woningmarkt

Gelukkig onderneemt wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) nu al het nodige om de broodnodige groei van deze sector te stimuleren. Onder meer door de bouw van 250 middeldure huurwoningen op te nemen in de prestatieafspraken met de corporaties én door te investeren in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). In de nabije toekomst biedt de ontwikkeling van het Suikerunieterrein bovendien kansen voor de verdere ontwikkeling van deze sector. Het oplossen van het doorstroomvraagstuk in de sociale huur doe je namelijk niet door de scheefwoner weg te pesten, maar door hem aantrekkelijke mogelijkheden te bieden om door te stromen.

[1]Motie ingediend tijdens de raadsvergadering van d.d. 27 januari 2016, bij bespreking van de collegebrief “prestatieafspraken gemeente en woningcorporaties”

[2] Hendriks, P. De scheefwoner is zo slecht nog niet. Follow the money, 26 februari 2016. 

 

[3]

Auteur

Redacteur (inhoud)

Redacteur (Lay out)

Categorieën: Algemeen, Wonen

Jonge Socialisten in de PvdA