Onze commissies

Wil je naast gezellig de activiteiten van de JS Groningen bezoeken actief worden? Bij de Jonge Socialisten Groningen zijn er ook commissies waar jij je bij aan kan sluiten. Het leukste van een vereniging is namelijk om op activiteiten te komen en zoveel mogelijk bekende gezichten te zien. Een grote groep actieve leden is dus belangrijk en commissies zijn hierin wat ons betreft de hoekstenen van de vereniging. De JS Groningen kent een aantal vaste commissies, daarnaast is het bestuur druk bezig met kijken voor het oprichten van nieuwe commissies, zodat leden zich actief kunnen in zetten van de JS Groningen. Dus wil je actief worden, blijf dan de nieuwsbrief, de website en Facebook goed in de gaten houden! Heb je momenteel ideeën voor een toffe activiteit, of lijkt het je leuk zitting te nemen in een van de bestaande commissies laat het weten via info@jsgroningen.nl.

  • De AcCie organiseert een maandelijkse activiteit voor alle leden van de Jonge Socialisten Groningen.
  • De Campagnecommissie houdt zich bezig met het actief en creatief organiseren van campagne acties voor verkiezingen.
  • De Boekenleggers houden zich bezig met politieke scholing en ontwikkeling. Zij lezen elke maand een nieuw boek. Ze bespreken dit boek met de commissie en publiceren een verslag.
  • De ProvinCie organiseert activiteiten in Drenthe en de Ommelanden voor leden van de Jonge Socialisten Groningen.
  • De Kascommissie van de Jonge Socialisten Groningen controleert het financiële beleid van het bestuur. Zij brengt advies en verslag uit aan de Algemene Ledenvergadering en het bestuur.
  • De KEI-commissie is een commissie die elk jaar rond de zomer actief wordt ter voorbereiding van de introductieweek. Met deze commissie gaan we in augustus een geweldige week neerzetten en hiermee hopen we zoveel mogelijk nieuwe leden aan te trekken.

 

Jonge Socialisten in de PvdA