Kascommissie

De Kascommissie van de Jonge Socialisten Groningen controleert het financiële beleid van het bestuur. Zij brengt advies en verslag uit aan de Algemene Ledenvergadering en het bestuur.

De samenstelling is:

  • Anna van den Assem
  • Rients Oppewal
  • Thijs Hiemstra
De contactpersoon vanuit het bestuur is de voorzitter. Heb je vragen of wil je meer informatie over deze commissie mail dan naar voorzitter@jsgroningen.nl.
Jonge Socialisten in de PvdA