Kascommissie

De Kascommissie van de Jonge Socialisten Groningen controleert het financiële beleid van het bestuur. Zij brengt advies en verslag uit aan de Algemene Ledenvergadering en het bestuur.

De samenstelling is:

  • Maarten van der Laan
  • Julian Bushoff
  • Rolf de Goeij&Anna van den Assem (is samen één lid)
De contactpersoon vanuit het bestuur is de voorzitter. Heb je vragen of wil je meer informatie over deze commissie mail dan naar voorzitter@jsgroningen.nl.
Jonge Socialisten in de PvdA